تغییر رنگ قالب
موضوعات سایت


مطالب ارسال شده امروز +0

تعداد 253
تمام مطالب 3167


        

امار سایت
آمار مطالب یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 3167
کل نظرات: 388
آمار کاربران یک ساعت پیش: 0
امروز: 0
این ماه: 0
کل: 434
بن شدگان: 0
جدیدترین عضو: سیف الله آذری فر (آذری ازغندی)
نظرسنجی

نظر شما درباره قالب جدید سایت ؟


 
» ازدواج ها91

ازدواج ها91

<table class="subtitle" style="background-color: #b7ffdb; border: 1px solid #a52a2a;" border="1" cellspacing="1" width="482" height="466" align="center"> <thead> <tr align="center" valign="middle"> <td><strong>اقا داماد </strong></td> <td><strong>عروس خانم </strong></td> <td><strong>نام پدر داماد </strong></td> <td><strong>نام پدر عروس </strong></td> <td><strong>تاریخ ازدواج</strong></td> <td><strong>محل ازدواج</strong></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&nbsp;هادی رضایی<br /></td> <td>خانم منصوری <br /></td> <td>&nbsp;عباس رضایی<br /></td> <td>&nbsp;حسین منصوری<br /></td> <td>&nbsp;فروردین</td> <td>&nbsp;ازغند</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;حسن فرهادی<br /></td> <td>خانم نجف زاده <br /></td> <td>&nbsp;رمضانعلی فرهادی<br /></td> <td>&nbsp;مصطفی نجف زاده<br /></td> <td>&nbsp;=</td> <td>&nbsp;=</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;محمدعلی رضایی<br /></td> <td>&nbsp;غریبه</td> <td>&nbsp;=</td> <td>&nbsp;تربت</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;محمداکبری</td> <td>&nbsp;علی اکبری<br /></td> <td>&nbsp;=</td> <td>&nbsp;=</td> </tr> <tr> <td>جواد رحمتی</td> <td>خانم صدیق</td> <td>یوسفعلی</td> <td>استاد اسحاق</td> <td>فروردین</td> <td>مشهد</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;علی باصری<br /></td> <td>&nbsp;خانم صدیق<br /></td> <td>&nbsp;حج حسن باصری<br /></td> <td>&nbsp;استاد اسحاق<br /></td> <td>فروردین</td> <td>&nbsp;مشهد</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;محمودباصری</td> <td>&nbsp;غریبه</td> <td>&nbsp;حج حسن باصری<br /></td> <td>&nbsp;گرگانی</td> <td>اردیبهشت</td> <td>&nbsp;گرگان</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;مهدی وکیلی ازغندی<br /></td> <td>خانم یزدی <br /></td> <td>عبدالرضا <br /></td> <td>عباسعلی <br /></td> <td>خرداد<br /></td> <td>تربت <br /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;علی جعفری<br /></td> <td>خانم یزدی <br /></td> <td>حسن <br /></td> <td>عباسعلی <br /></td> <td>خرداد<br /></td> <td>تربت <br /></td> </tr> <tr> <td>&nbsp;رضا یوسفی<br /></td> <td>غریبه <br /></td> <td>یوسفعلی <br /></td> <td>&nbsp;غریبه</td> <td>&nbsp;تیر</td> <td>&nbsp;تربت</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> Заглянув один раз, вы обязательно бесплатные программы скачаете для пк с лучшего сайта последние хорошие фильмы смотреть онлайн на кинопортале или ещё можно шаблоны под dle 10.2 бесплатые на лучшем сайте.